Κοινό αποθετήριο έργων ανοιχτής σχεδίασης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Είναι πλέον γενικότερα αποδεκτό ότι έχουμε μπει σε μια παγκόσμια κρίση που ακόμα δεν γνωρίζουμε πως θα τελειώσει, το επιστημονικό προσωπικό διεθνώς συνεργάζεται με ανοιχτότητα για να βρεθούν θεραπείες και εμβόλια, πηγές επιστημονικής γνώσης είναι πλέον ανοιχτές έστω και προσωρινά, είναι μία καλή αρχή για να πετύχει η συνεργασία των παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας.


Σε αυτή τη περίοδο της παγκόσμιας κρίσης που διανύουμε, τα κοινά αγαθά, το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα αλλά ειδικότερα τα ανοιχτά σχέδια για υλικά υγείας και τα ανοιχτά φάρμακα είναι πιο αναγκαία από ποτέ.  

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει δεκάδες προσπάθειες  ανοιχτής σχεδίασης και τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο για την σχεδίαση και δημιουργία  ζωτικής σημασίας νοσοκομειακού εξοπλισμού που βρίσκεται σε έλλειψη.  Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ανοιχτά σχέδια, πιστοποιημένα για χρήση στο σύστημα υγείας.  Τα σχέδια αυτά θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν Makers και βιοτεχνίες για να παράγουν υλικά που έχει ανάγκη το σύστημα υγείας.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) με ανοιχτό κάλεσμα συγκρότησε ομάδα εργασίας που έχει σαν στόχο:

  • Την καταγραφή και την δημιουργία ενός  κοινού αποθετηρίου καταγραφής και παρουσίασης όλων των έργων ανοιχτής σχεδίασης για  ζωτικής σημασίας νοσοκομειακό εξοπλισμό. Το αποθετήριο είναι διαθέσιμο στο https://github.com/eellak/covid19-open στο οποίο ενημερώνεται καθημερινά  ένας κατάλογος από αξιόπιστες πηγές ανοιχτών σχεδίων για υλικά που έχει ανάγκη το σύστημα υγείας αλλά και ανοιχτά φάρμακα που μπορούν να παραχθούν από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.
  • Την αξιολόγηση αυτών των  σχεδίων ώστε να επιλεγούν- πιστοποιηθούν  από τα επαγγελματίες υγείας και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα οι πιο κατάλληλες για να μπορούν να αναπαραχθούν από ελληνικές βιοτεχνίες ή και από makerspaces
  • Να δημιουργήσει  ένα ευρύτερο πλαίσιο συνδιαμόρφωσης και προώθησης των ανοιχτών δεδομένων και σχεδίων για τη αντιμετώπιση της πανδημίας 

Όσοι έχουν τις γνώσεις και θέλουν να προσφέρουν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την δράση εδώ.

Το αποθετήριο είναι διαθέσιμο εδώ.

Language:

Pkst Written by: