TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (OPENLAB-STE)

Τα Εργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών έχουν τις ρίζες τους στο Κίνημα Ανοικτής Σχεδίασης (Open Design Movement), το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη προϊόντων, μηχανισμών και συστημάτων βασισμένων σε δημοσίως διαμοιραζόμενο σχεδιαστικό υλικό. Η ανοικτότητα στα συστήματα αυτά αφορά τόσο το υλικό (open hardware) όσο και το λογισμικό (free and open-source software – FOSS) και η φιλοσοφία του κινήματος είναι να παράγονται φυσικά προϊόντα μέσω διαδικασιών συν-δημιουργίας από τους ίδιους τους εν δυνάμει χρήστες, και όχι από εξωτερικούς φορείς, όπως ιδιωτικές εταιρίες. Το κίνημα ανοικτής σχεδίασης ενοποιεί δύο τάσεις. Αφενός την συνεργασία δημιουργικών κοινοτήτων και πολιτών για το κοινό καλό, δηλ. την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για αναπτυσσόμενες χώρες, την δημιουργία και διάδοση λύσεων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον ή χαμηλότερου κόστους, κ.α. Αφετέρου την παραγωγή σχεδιαστικής και τεχνολογικής καινοτομίας σε εύρος μεγαλύτερο από τις δυνατότητες μεμονωμένων εταιριών μέσα από την συνεργασία μεγάλου δικτύου πολιτών και ειδικών.

Εργαστήρια αυτής της μορφής εμφανίστηκαν αρχικά γύρω στο 2000 ως μονάδες παραγωγής σε τοπική κλίμακα με στόχο την ενδυνάμωση των κοινοτήτων μέσω της τεχνολογίας σε επίπεδο βάσης. Δύο δεκαετίες αργότερα έχουν καταστεί καίριες για την ανάπτυξη των πόλεων και είναι χώροι που προάγουν την κοινωνική ένταξη. Τα Εργαστήρια Καινοτομίας εξουσιοδοτούν τους πολίτες να συν-δημιουργούν τοποθετώντας δύο τύπους πόρων στις υπηρεσίες των ανθρώπων. O ένας είναι τα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που επιτρέπουν να δημιουργηθούν ανθρωποκεντρικές λύσεις για την πόλη, όπως 3D εκτυπωτές και σαρωτές, εργαλειομηχανές CNC ή κοπτικά με λέιζερ. Ο άλλος πόρος είναι ανοιχτή γνώση που μπορεί να βρεθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Fab Foundation ή το Thingiverse. Η παγκόσμια αύξηση των εργαστηρίων καινοτομίας από το 2006 και μετά, αποδεικνύει ότι οι χώροι αυτοί ανταποκρίνονται σε μια πραγματική επιθυμία των πολιτών να πειραματιστούν και να παράγουν περισσότερο τοπικά.

Τα Fab Labs, οι χώροι δημιουργών (Makerspaces), οι χώροι χάκερ (Hackerspaces) και οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως «Εργαστήριο Καινοτομίας» είναι εξοπλισμένα με μηχανές υψηλής τεχνολογίας και με την υποστήριξη επαγγελματιών, τα εργαστήρια αυτής της μορφής επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να είναι ουσιαστικά δημιουργικοί στις κατευθύνσεις που τους ενδιαφέρουν και μπορούν να συνεισφέρουν. Είναι χώροι που ενδυναμώνουν τους πολίτες να αναπτύξουν ουσιαστικές και προσανατολισμένες προς την αξία λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα και να προωθήσουν την κοινωνική πολιτική και οικονομική ένταξη.

Τα Open Labs είναι η προσπάθεια της ΕΕΛΛΑΚ να οργανωθεί και να αναπτυχθεί ένας πρότυπος διαθεματικός χώρος που θα απευθύνεται στις κοινότητες εθελοντών, στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με ανοικτές τεχνολογίες και πρακτικές. Ο χώρος αυτός θα δίνει τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις. Θα είναι ανοιχτά σχεδιασμένος ώστε να το παράδειγμά του να μπορεί να υιοθετηθεί από όσες κοινότητες ή ομάδες το επιθυμούν.

 1. OpenLab Π.Ε.Β.

Το (Κέντρο Καινοτομίας) Εργαστήριο Ανοικτών Τεχνολογιών της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας (OpenLab Π.Ε.Β.) αποτελεί συνέργεια

 • της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας,
 • της Δ/σνης Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας
 • του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

Το OpenLab της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας (OpenLab Π.Ε.Β.) βρίσκεται στον 1 όροφο του κεντρικού κτίριού της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας στη Λιβαδειά (Διεύθυνση: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά 321 00).

Το OpenLab Π.Ε.Β. παρέχει υλικοτεχνική υποδομή για την ανάπτυξη physical computing systems, artifacts, educational devices, educational robotics κ.α.

Οι φορείς συνέργεια του OpenLab Π.Ε.Β υλοποιούν δράσεις διάχυσης και προβολής με στόχο την  ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις, την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων, και γενικά την διασύνδεση του OpenLab Π.Ε.Β.  με την τοπική κοινωνία, την Α/Θμια, την Β/θμια (βάση των εργαστηρίων δεξιοτήτων, του STEM της εκπαιδευτικής ρομποτικής, των ΤΠΕ και του μαθήματος της Τεχνολογίας) και με Θεσμοθετημένα Εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμήματα (μέσω μνημονίων συνεργασίας). Ειδικότερα:

 • η Επιστημονική Επιτροπή STEAM του ΕΛΛΑΚ ( https://edu.ellak.gr/epistimoniki-epitropi-steam/ ) μέσω του OpenLab Π.Ε.Β λειτουργεί ως γέφυρα γνώσης για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών σεναρίων.
 • η Δ/σνη Β/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας υποστηρίζει μέσω ενσωμάτωση του OpenLab Π.Ε.Β σε προγράμματα Erasmus ΚΑ2+, εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της περιφέρειας στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών από όλη την Περιφέρεια κ.α.
 • η Περιφερειακή Ενότητα της Βοιωτίας υποστηρίζει την υποδομή του OpenLab Π.Ε.Β

Το OpenLab Π.Ε.Β αποτελεί κομβικό σύνδεσμο για: Πολίτες, Ιδρύματα, Φορείς, Επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά ιδρύματα Γ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ OPENLAB Π.Ε.Β ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2026

1.Χτίζοντας έξυπνες εφαρμογές στο ‘διαδίκτυο των πραγμάτων’ για την περιοχή της ΠΕΒ.
2.Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) για όλους. Μετασχηματίζοντας τις ιδέες σε κατασκευές 3D μοντέλων.
3.Ανάπτυξη αποθετηρίων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛΛΑΚ.
4.Υποστήριξη των εκπαιδευτικών διαγωνισμών του ΕΛΛΑΚ.
5.Ημερίδες- σεμινάρια σε θέματα ανοιχτού λογισμικού και ανοικτού υλικού.
6.Κατάρτιση επαγγελματιών στην χρήση Νέων Τεχνολογιών και καινοτόμων προσεγγίσεων στον χώρο εργασίας τους.
7.Υποστήριξη υπηρεσιών παραγωγής και δοκιμών πρωτότυπων ιδεών σε πολίτες και κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος με την χρήση κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης του εξοπλισμού και των χώρων του εργαστηρίου.
8.Υποστήριξη υπηρεσιών προγραμμάτων ΕRASMUS KA2 και HORIZON.
9.Υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων συνεργαζόμενων Πανεπιστήμιών μέσω μνημονίων συνεργασίας.
10.Υποστήριξη δημιουργίας νεών OpenLAB ως οικοσυστήματα γνώσης που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη σχολική κοινότητα, την τοπική κοινότητα, τα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις.
11.Υποστήριξη υπηρεσιών στην ανάπτυξη prototype υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
12.Ρομποτική με Arduino για όλους. Πως να σχεδιάσεις, κατασκευάσεις και προγραμματίσεις το δικό σου μοναδικό ρομπότ βασισμένο στο Arduino.
13.ADDONs FOR FOSSBOT: Επέκταση δυνατοτήτων και μορφών του FOSSBOT.
14.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τον κύκλο 4 των εργαστήριών δεξιοτήτων “Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική, Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα.”
15.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του μαθήματος της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ βάση του νέου αναλυτικού προγράμματος

Ομάδα Διοίκησης του OpenLab

 • Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Επιστημονικός & Παιδαγωγικά Υπεύθυνος (ΕΠΥ) του Openlab Π.Ε.Β.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛΛΑΚ Καθηγητής Σύμβουλος ΣΕΠ του ΕΑΠ.

 • Δρ. Σαράντος Ψυχάρης

Καθηγητής Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΑΣΠΑΙΤΕ – Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛΛΑΚ

 • Δρ. Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών – Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛΛΑΚ

 • Θεόδωρος Καρούνος

Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, ερευνητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων και στην ερευνητική ομάδα INFOSTRAG

 • Γεώργιος Παπακώστας

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ICT του Openlab Π.Ε.Β.
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΕΕΛΛΑΚ υπεύθυνος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 • Βασίλης Σακκάς

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) Προγρ. ERASMUS+ του Openlab Π.Ε.Β.
Πληροφορικής / Master στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, Υπεύθυνος προγραμμάτων Erasmus+ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας

Ζωή Κολοβού

 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργιάς ΠΣΤΕ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Language:

mathe Written by: