(Ελληνικά) Ημερίδα με θέμα: «Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό για Μηχανικούς στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα» 29/03 – Λάρισα

Sorry, this entry is only available in Greek.

Language:

Pkst Written by: