(Ελληνικά) Ημερίδα με θέμα: «Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό για Μηχανικούς στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα» 29/03 – Λάρισα

Language:

pkst Written by: