Τι είναι ο αστικός σχεδιασμός ανοιχτού κώδικα;

Πολλές πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσφατα επικεντρωθεί σε τρόπους βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος μέσω των ενεργειών των κατοίκων τους, είτε στο σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων.

To κίνημα του open source urbanism είναι μια συνεργατική προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών για αλλαγή. Με μια ματιά στην έννοια του αστικού σχεδιασμού ανοιχτού κώδικα μπορεί κανείς να βρει πολλούς διαφορετικούς ορισμούς και προσεγγίσεις. Όμως, γενικά, αστικός σχεδιασμός ανοιχτού κώδικα μπορεί να οριστεί ως η συμπαραγωγή κοινών αστικών πόρων ανοιχτού κώδικα.

Για τη δημιουργία συλλογικών αστικών χώρων, οι πρωτοβουλίες ανοιχτού κώδικα πρέπει να συλλέγουν και να μοιράζονται πληροφορίες, χάρτες, οδηγούς και πληροφορίες που αποκτήθηκαν από προηγούμενα έργα. Μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, το περιεχόμενο όχι μόνο μπορεί να διατεθεί σε όλους, αλλά μπορεί επίσης να αναπτυχθεί συλλογικά, ακολουθώντας την ίδια την έννοια του λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Το El Campo de Cebada είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα διαχείρισης στην Κεντρική Περιφέρεια της Μαδρίτης που αποσκοπεί όχι μόνο στην προώθηση της συλλογικής οικοδόμησης αλλά και στη διάδοση της εμπειρίας ανοιχτού κώδικα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου και πραγματοποίησε πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες και έργα με την τοπική κοινότητα, παρέχοντας επίσης υλικό που σχετίζεται με το σχεδιασμό και την κατασκευή των επίπλων μέσω άδειας Creative Commons.

Ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας του ανοιχτού κώδικα στις πόλεις είναι το Wheelmap, μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να αναζητά και να μοιράζεται προσβάσιμα μέρη σε όλο τον κόσμο. Οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει και να αξιολογεί δημόσια προσβάσιμα μέρη ανάλογα με την προσβασιμότητα των αναπηρικών αμαξιδίων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε εφαρμογές για web και smartphone.

Ο αστικός σχεδιασμός ανοιχτού κώδικα επαναξιολογεί τη λογική πίσω από τον παραδοσιακό πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες κινητικότητας, αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς στην πόλη. Αυτό το σύνολο κανονισμών μπορεί να αναθεωρηθεί προς μια πιο ευέλικτη, προσαρμόσιμη και κατάλληλη προσέγγιση, σύμφωνα με τις δυναμικές απαιτήσεις του πληθυσμού.

Πολλές πρωτοβουλίες μπορούν να θεωρηθούν ως λύσεις υποδομής ανοιχτού κώδικα, καθώς αγκαλιάζουν επίσης τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της πόλης. To κίνημα του open source urbanism διαφέρει από την έννοια των έξυπνων πόλεων καθώς δεν επικεντρώνεται σε μια εξειδικευμένη εταιρεία αλλά μάλλον στη συλλογική γνώση. Αυτή η αλλαγή αναδιαμορφώνει τις πρωτοβουλίες που λειτουργούν σε «πυραμίδες» προς τη δημιουργία συλλογικής ανάπτυξης μέσω πλατφορμών ανοιχτού κώδικα. Με άλλα λόγια, τα έργα αστικού σχεδιασμού ανοιχτού κώδικα στοχεύουν σε άλλα μοντέλα αστικής διακυβέρνησης που βασίζονται στη διαχείριση υποδομών που πραγματοποιείται από τον ίδιο τον πληθυσμό.

Πηγή άρθρου: https://www.archdaily.com

Γλώσσα:

mathe Γράφτηκε από: