Κρήνη

Δημιουργοί: Σάββας, Φωτεινή Κακαλής, Καλλικούνη

GitHub: https://github.com/ellak-monades-aristeias/Krini

Η κρήνη συνήθιζε να αποτελεί σημαντικό στοιχείο – τοπόσημο στον πυρήνα του ελληνικού οικιστικού ιστού. Το πλέον απαραίτητο για τη ζωή αγαθό ,το νερό, ήταν προσβάσιμο από όλους στον δημόσιο χώρο. Με την εγκατάσταση των δικτύων υπό το πρίσμα της τεχνολογικής και αστικής ανάπτυξης, η παροχή δωρεάν νερού στο δημόσιο χώρο εγκαταλείφτηκε με αποτέλεσμα να αφεθεί το πεδίο αυτό προς ιδιώτευση. Σκοπός της πρότασης μας είναι να επαναφέρουμε το στοιχείο αυτό στα σύγχρονα ελληνικά αστικά κέντρα θέτοντας το νερό στην διαθεσιμότητα όλων των χρηστών του δημόσιου χώρου. Πρόκειται για ένα αστικό αντικείμενο, με παραδοσιακή καταβολή μεν, σύγχρονο σχεδιασμό δε, το οποίο θα καλύπτει την ανάγκη της πόσης καθαρού νερού. Βασικό χαρακτηριστικό της μελέτης αποτελεί η ευκολία στη χρήση από άτομα με αναπηρία, αλλά και από ζώα (πρόβλημα της εύρεσης καθαρού νερού από τα αδέσποτα ζώα της πόλης). Βασικό στοιχείο της μορφής της είναι το γεγονός ότι επιτρέπει το νερό να κυλάει μέχρι το επίπεδο των άκρων του χρήστη δημιουργώντας την εντύπωση της κυκλικής φοράς του. Η κύλιση, άλλωστε, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας κρήνης.

Κόστος

Το κόστος της κατασκευής ενός τεμαχίου ανέρχεται στα 680,57 ευρώ, 10 τεμαχίων στα 553,00 ευρώ και 100 τεμαχίων στα 510,00 ευρώ. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υλικών, της εργασίας καθώς και ο Φ.Π.Α.

Γλώσσα:

Γράφτηκε από: