Τα Κοινά στην αντιμετώπιση της πανδημίας: 3D printing & πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης

Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία του Covid-19 και η συνακόλουθη πίεση που υφίστανται τα συστήματα υγείας καθιστούν σαφές, ακόμη και στους πλέον δύσπιστους, ότι το σημερινό μοντέλο έρευνας, ανάπτυξης, τιμολόγησης και διάθεσης φαρμάκων αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

Ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός σταδιακά αποψίλωσε τον δημόσιο τομέα, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο στο ενδεχόμενο μιας σοβαρής υγειονομικής κρίσης. Το επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας έχει υπονομεύσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης, όπως η σημερινή.

Με αυτά τα δεδομένα και με όρους κατεπείγοντος, σημειώνεται σήμερα έντονη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από πρακτικές των Κοινών όπως η ανοιχτή έρευνα και επιστήμη, η αξιοποίηση software και hardware υπό ανοιχτή ανοιχτή άδεια, ο διαμοιρασμός δεδομένων κ.ά.

* Ανάλυση της

Δώρας Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Ερευνήτριας | Παρατηρητήριο των Κοινών του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

Διαβάστε ακόμη:

Πηγή άρθρου: https://www.enainstitute.org

Γλώσσα:

Ellak-Editor Γράφτηκε από:

GFOSS – Open Technologies Alliance is a non-profit organization founded in 2008, 35 Universities and Research Centers are shareholders of GFOSS. Our main goal is to promote Openness through the use and the development of Open Standards and Open Technologies in Education, Public Administration and Business in Greece. We are platform for Open Standards, Free Software, Open Content, Open Data & Open Hardware in Greece. The major Greek Universities and Research Centers participate in GFOSS – Open Technologies Alliance, while leading members of the Greek community of developers play a key role in the implementation of our policies.