ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙ)

Δημιουργός: Χαρά Κρητσωτάκη

GitHub: https://github.com/ellak-monades-aristeias/pagkaki-project

Πρόκειται για ένα παγκάκι οργανικής μορφής το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί με δύο τρόπους: α) από ένα φύλλο λαμαρίνας και μεταλλικούς σκελετούς και β) εξολοκλήρου από αλουμίνιο. Τα υλικά επιλέγονται με βάση την αντοχή τους σε συνθήκες χρήσης, χρόνου και περιβάλλοντος.

Κόστος

Η εταιρία ΛΙΑΔΑΚΗΣ Ε. ΑΒΕΕ- Αλουμινοκατασκευές κοστολόγησε ( για κατασκευή από φύλλο λαμαρίνας και μεταλλικούς σκελετούς): το 1 τεμάχιο: 750 ευρώ+ ΦΠΑ,τα 10 τεμάχια: 700 ευρώ+ ΦΠΑ, τα 100 τεμάχια: 650 ευρώ+ ΦΠΑ και τα >100 τεμάχια: 600 ευρώ+ ΦΠΑ

Γλώσσα:

Γράφτηκε από: